Przemysł przetwórczy i produkcyjny

Dla przemysłu produkcyjnego oraz przetwórczego kluczowe jest utrzymanie odpowiednich warunków pracy umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie pracowników, stworzenie optymalnych warunków dla określonych procesów technologicznych w różnych branżach, a także zapewnienie odpowiednich warunków do przechowywania artykułów wymagających niskich temperatur. ADETRONIK, dzięki wykwalifikowanym specjalistom gwarantuje spełnienie wszystkich wymienionych założeń, poprzez wdrażanie procesów kontroli nad kosztami i poprawą wydajności produkcji.

ADETRONIK realizuje zadania inżynierskie i utrzymaniowe w zakładach przemysłowych, w zakresie optymalizacji kosztów zużycia mediów oraz w dziedzinie klimatyzacji, wentylacji i ogrzewania, wraz z zapewnieniem pełnego serwisu technicznego. Skupiamy się na optymalizacji środków, skuteczności oraz systematycznym planowaniu z wykorzystaniem najnowszych narzędzi zarządzania Lean Manufacturing – TPM, Kaizen czy 5S. Stała kontrola pracy systemów i urządzeń pozwala nam na niezwłoczną i prawidłową reakcję w przypadku wystąpienia usterki lub awarii. Dzięki natychmiastowej identyfikacji obszarów zużycia,uzyskuje się oszczędności i poprawia efektywność energetyczną. Analiza i monitoring zdarzeń, pozwala na wprowadzenie usprawnień i przeprowadzenie modernizacje prowadzące do optymalizacji zużycia.

Wdrożenie podniesienia efektywności procesów produkcyjnych obejmuje:

Wizytację obiektu i zapoznanie się ze szczegółami instalacji oraz technologii

Analizę oraz identyfikację wąskich gardeł i nieefektywności w procesach

Analizę wybranych zidentyfikowanych problemów

Doradztwo inżynierskie

Usprawnienia i modernizacje prowadzące do optymalizacji zużycia energii i czasu

Przygotowywanie planów budżetów operacyjnych i remontowo - modernizacyjnych

Usprawniania procesów

Wnioski z weryfikacji i optymalizacji procesów

Raportowanie wyników i analiza oszczędności

Efekty działań ADETRONIK w zakładach przemysłowych i przetwórczych

Dłuższy czas eksploatacji maszyn

Kompleksowa obsługa

Redukcja ilości awarii

Szybka interwencja serwisu

Komfort personelu i klientów

Profesjonalizm i wysoka jakość