Kompleksowa obsługa techniczna HVAC

ADETRONIK specjalizuje się w zakresie zarządzania techniczną obsługą obiektów branży handlowo usługowej, lokali użytkowych i biur. Zajmujemy się montażem, obsługą i naprawą instalacji urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła. Stosowane przez nas metody podnoszą efektywność energetyczną, zmniejszają koszty operacyjne i poprawiają funkcjonowanie obiektów. Dzięki stosowanym przez nas rozwiązaniom wzrasta sprzedaż, komfort pracy personelu, zadowolenie klientów i prewencja, maleją natomiast koszty zużycia energii oraz zbędnych działań serwisowych.

Zapewniamy:

Kompleksową obsługę techniczną mediów użytkowych HVAC

Sprawną komunikacje

Projektowanie i modernizację

Profesjonalny serwis

Niezawodne działanie systemów klimatyzacji, wentylacji, chłodzenia, ogrzewania, zasilania w energię elektryczną, bezpieczeństwa i ppoż.

Optymalizacja kosztów zużycia energii

Obszar działania

1

Kompleksowa obsługa HVAC

Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi i sieciami obiektów

Organizowanie prac związanych z montażem i eksploatacją urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła

Uruchamianie instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w obiektach przemysłowych i użyteczności publicznej

Ocena stanu technicznego i modernizacja instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych

Obsługa i konserwacja urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

24/h pogotowie techniczne w przypadku występowania awarii, realizowane przez serwisy mobilne

Planowane przeglądy okresowe

2

Sprawna komunikacja

 • Baza online
 • Dostępność serwisu 24 godz.
 • Bezpośrednia komunikacja z Koordynatorem Prac
 • Dostęp do uporządkowanej i kompetentnej informacji technicznej
 • Spójny standard raportowania i rozliczania prac
3

Projektowanie i modernizacja

 • Wizytacja obiektu i zapoznanie się ze szczegółami instalacji
 • Ocena i opiniowanie dokumentacji projektowej
 • Doradztwo inżynierskie
 • Techniczny odbiór obiektu
 • Nadzór nad podwykonawcami
 • Elastyczne umowy i dopasowane do potrzeb zakresy prac
4

Redukcja kosztów zużycia energii

 • Usprawnienia i modernizacje prowadzące do optymalizacji zużycia energii
 • Przygotowywanie budżetów operacyjnych i remontowo – modernizacyjnych
 • Zarządzanie mediami i kontrola kosztów
 • Konsultacje techniczne w zakresie projektów energooszczędnych
 • Raportowanie wyników i analiza oszczędności
5

Profesjonalny serwis

 • Serwis instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych
 • Wykorzystanie nowych technologii oraz własna sieć zespołów serwisowych
 • Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
 • Kompleksowa kontrola działań obsługi serwisowej
 • Szczegółowa dokumentacja i raporty techniczne
 • Wykwalifikowana i autoryzowana kadra

Działania prewencyjne zapobiegające awariom

ADETRONIK proponuje ewolucję w dotychczasowym systemie technologii produkcyjnych, skupiając się na planowanych działaniach utrzymania ruchu w celu wyeliminowania awaryjnych przestojów maszyn, czyli strat. Awaria prowadzi w konsekwencji do przestojów, dodatkowych kosztów wynikających z naprawy oraz utraty wiarygodności klientów.

ADETRONIK podejmuje niezbędne działania utrzymania w sprawności eksploatacyjnej parku maszynowego i instalacjach technicznych, z uwzględnieniem warunków ich użytkowania. Realizujemy projekty dotyczące rozwiązań usprawniających przezbrojenia, eliminujące przyczyny deregulacji maszyny oraz standaryzujących przebieg procesów technologicznych. Proponujemy rozwiązania koncentrujące się nie tylko na zapobieganiu powstawania przestojów w funkcjonowaniu wyposażenia, ale również zapewniające jak najwyższy poziom jego wykorzystania.

Zapewniamy:

Dogłębną analizę nieprzewidzianych przestojów, kosztów napraw, awarii

Wskazanie miejsca występowania problemu, rodzaju i przyczyny

Ustalenie wytycznych dotyczących kontroli stanu urządzeń i sposobów jego naprawy

Ograniczenie liczby przestojów spowodowanych awariami

Poprawę dostępności wyposażenia i jego produktywności na skutek redukcji nieplanowanych przerw

Dodatkowe zdolności produkcyjne, szybkie przezbrojenia, możliwość łatwiejszego wprowadzania zmian w procesie produkcji

Podwyższenie jakości prac realizowanych przez służby utrzymania ruchu oraz sprawności działania systemu produkcyjnego na poziomie operacyjnym

Bardziej efektywne wykorzystanie środków przeznaczonych na utrzymanie ruchu

Dłuższy okres użytkowania kosztownego wyposażenia produkcyjnego