Działalność

Adetronik

Istnieje na rynku od 2015 roku. Firma dostarcza Klientom systemy klimatyzacyjne, wentylacyjne i grzewcze z bogatej oferty urządzeń kilkunastu uznanych na rynku marek. Wspieramy firmy w tworzeniu komfortowych warunków do pracy, jak również wspomagamy przedsiębiorców w utrzymaniu prawidłowego przebiegu procesów technologicznych.

Zapewniamy organizacjom innowacyjne rozwiązania zwiększające ich efektywność, konkurencyjność i bezpieczeństwo. Każdy projekt traktujemy indywidualnie. Przeprowadzamy naszych klientów przez cały proces od zaprojektowania instalacji po jej wykonanie i serwis.

Nasza misja

Jesteśmy świadomi naszej odpowiedzialności w zakresie ochrony środowiska. Wdrażamy rozwiązania pozwalające naszym klientom na maksymalne wykorzystanie zasobów ograniczając negatywny wpływ na środowisko. Wykorzystanie rozwijającej się technologii i odnawialnych źródeł energii pozwala nam skutecznie przeciwdziałać negatywnym skutkom dynamicznego rozwoju przemysłu. Współpracujemy z Fundacją Ochrony Klimatu Proozon wspólnie dbając o lepsze jutro.

Nasi klienci
Facility Management
Produkcja
Logistyka
Instytucje Państwowe
Markety
Klienci sieciowi
Bankowość
Korporacja budowlana
Automotive
Biurowce
System zarządzania
Polityka Jakości

Naszym celem jest dostarczanie klientom najwyższej jakości usług technicznych oraz rozwiązań organizacyjnych i technologicznych.

Wprowadzamy nowe technologie w celu ograniczenia wpływu na środowisko. Stale podnosimy poziom obsługi naszych klientów. Dbamy o dynamiczny lecz zrównoważony rozwój każdego działu firmy. Starannie dobieramy ludzi, budując kompetentną kadrę pracowników.

Stale podnosimy kwalifikacje korzystając ze szkoleń zewnętrznych jak również stworzyliśmy własną bazę szkoleniową w której podnosimy wiedzę techniczną naszych pracowników i osób współpracujących z Adetronik.

Polityka BHP

Zapewnienie bezpiecznych i ergonomicznych warunków pracy dla każdego pracownika jest ważnym celem w działalności ADETRONIK.

Dowodem skuteczności realizacji tego celu jest brak chorób zawodowych i wypadku od początku istnienia Firmy. Dbamy o to, aby zagadnienia związane z poprawą bezpieczeństwa i komfortu pracy w środowisku Spółki oraz zapobieganiem zdarzeniom potencjalnie niebezpiecznym dla zdrowia pracowników i odwiedzających nas gości były zawsze uwzględniane we wszystkich decyzjach podejmowanych na poszczególnych szczeblach zarządzania.

Polityka BHP

Polityka etycznego postępowania

W Adetronik kładziemy szczególny nacisk na stosowanie przez pracowników i współpracowników zasad dotyczących postępowania w sposób odpowiedzialny oraz zgodny z powszechnie obowiązującymi normami etycznymi. Zależy nam na utrzymaniu bezpieczeństwa realizowanych procesów biznesowych oraz kreowaniu środowiska pracy opartego o wartości i postawy, takie jak: zapobieganie konfliktowi interesów, sprzeciw wobec korupcji i przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy.

W Adetronik funkcjonuje Polityka etycznego postępowania Adetronik Sp. z o.o. do której stosowania zobowiązują się wszyscy nasi pracownicy oraz współpracownicy.

Polityka etycznego postępowania